Ostatnie wiadomości

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Kolej i SKM / Peronowe utrudnienia
« Ostatnia wiadomość wysłana przez rafał dnia 14 Sierpnia 2013, 21:34:44 »
No i doczekaliśmy się po wielkich trudach i boleściach upragnionych zejść. Wielkie dzięki tym osobom którzy się do tego przyczynili. :D
22
Ogólnie o Falenicy / osiedle przy pętli autobusowej w Aleksandrowie
« Ostatnia wiadomość wysłana przez voni dnia 10 Sierpnia 2013, 10:31:50 »
Witam,
Poszukuję kontaktu do osób mieszkających w pobliżu budowanego osiedla przy pętli autobusowej w Aleksandrowie.
Z uwagi na fakt, że sprawa jest jest dla mnie bardzo ważna, osobista i delikatna, nie chciałabym upubliczniać jej na forum, dlatego też poproszę o kontakt prywatny bezpośrednio na e-mail: voni@wp.eu
z góry serdecznie dziękuję
23
Ogłoszenia / Nowy system gospodarowania odpadami
« Ostatnia wiadomość wysłana przez rafał dnia 22 Marca 2013, 21:15:13 »
Rada m.st. Warszawy na sesji w dniu 7 marca, przyjęła uchwały określające metodę obliczania oraz stawkę opłaty śmieciowej, częstotliwość oraz tryb jej uiszczania i wzór deklaracji, którą do końca maja składać będą mieszkańcy.

 Zgodnie z przyjętymi propozycjami, mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą wnosić comiesięczną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów według następujących stawek:

- jednoosobowe gospodarstwa domowe - 19,50 zł,

- dwuosobowe gospodarstwa domowe - 37 zł,

- trzyosobowe gospodarstwa domowe - 48 zł,

- gospodarstwa domowe liczące cztery lub więcej osób - 56 zł.

 Warszawiacy mieszkający w domkach jednorodzinnych zapłacą 89 zł. Mieszkańcy, którzy nie będą segregować odpadów, będą uiszczać opłatę wyższą o 40%.

Zgodnie z uchwałami, opłata będzie wyliczana i egzekwowana na podstawie deklaracji składanych przez właścicieli (w przypadku budynków jednorodzinnych) lub zarządców nieruchomości (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w przypadku budynków wielorodzinnych). Wypełnione dokumenty należy złożyć do urzędu dzielnicy, w której znajduje się zgłaszana nieruchomość, do 31 maja 2013 r.

Mieszkańcy będą uiszczać opłatę do 28 dnia każdego miesiąca. Wyjątkiem będzie lipiec 2013 r. - ponieważ 28 dzień miesiąca przypada w tym przypadku w niedzielę, termin wnoszenia pierwszej opłaty śmieciowej przedłużono do poniedziałku, 29 lipca. Opłata będzie uiszczana na specjalne numery kont, przypisane każdej z dzielnic. Numery te będą dostępne na stronach internetowych oraz w urzędach dzielnic. Płatności będzie można dokonać przelewem lub uregulować należność gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także - bez prowizji - w wybranych placówkach pocztowych i w oddziałach banku City Handlowy.

By przedstawić mechanizm kształtowania się stawek i kluczowe czynniki wpływające na ich wysokość, miasto opracowało specjalny kalkulator. Dostępna pod adresem http://kalkulator.um.warszawa.pl aplikacja pokazuje, jak zmieniają się stawki w zależności od liczby mieszkańców uiszczających comiesięczną opłatę, ilości wytwarzanych śmieci oraz kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów produkowanych przez warszawiaków. Przedstawione wyliczenia dotyczą stawek dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Podjęte uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji na stronie internetowej www.czysta.um.warszawa.pl oraz pod numerem infolinii 800-70-70-47.

Umowy na odbiór odpadów
Od 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców staje się m.st. Warszawa.

Właściciele i zarządcy nieruchomości muszą pamiętać, by odpowiednio wcześnie wypowiedzieć obowiązujące dotychczas umowy z firmami odbierającymi śmieci. Ostatnim dniem obowiązywania tych umów powinien być 30 czerwca 2013 r. Począwszy od 1 lipca tego roku, odpady odbierać będą firmy wyłonione przez Urząd m.st. Warszawy.

Posiadanie osobnej umowy nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania opłaty, a wcześniejsze umowy nie przestaną obowiązywać automatycznie w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Może to skutkować koniecznością poniesienia przez zarządców podwójnych kosztów – na rzecz firmy oraz na rzecz m.st. Warszawy.

Wypowiedzenie dotychczasowej umowy powinno nastąpić na piśmie, zawierać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na odbiór odpadów ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz zostać podpisane własnoręcznie przez upoważnioną osobę. Tak sporządzone wypowiedzenie należy dostarczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym do firmy odbierającej dotąd śmieci z danej nieruchomości.

W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, wypowiedzenie powinno być dokonane do 31 marca 2013 r. Ostatnim rachunkiem za odbiór śmieci, jaki należy uregulować, będzie rachunek za czerwiec 2013 r.

Więcej informacji na temat wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie można znaleźć na stronie internetowej www.czysta.um.warszawa.pl oraz pod numerem telefonu 800–70–70–47.
24
Ogólnie o Falenicy / Odp: Internet w Falenicy
« Ostatnia wiadomość wysłana przez piotrulos dnia 19 Lutego 2013, 20:25:35 »
10 Mb/s spokojnie działa.
25
Ogólnie o Falenicy / Odp: Internet w Falenicy
« Ostatnia wiadomość wysłana przez psky123 dnia 08 Lutego 2013, 15:08:54 »
Witam
Moja umowa ze Neostrada za chwile sie skonczy. Do tej pory mialem predkosc do 6 Mb.
Byłem w Salonie Ornage, mówili mnie ze sprzedają teraz Internet do 10 Mb/s ale nie są w stanie gwarantowac ze to będzie dzialac !
Czy ktos wie jakie sa moziliwe prędkosci i przy jakie operator w Falenicy ? (mieszkam na ul. Derkaczy)
Moze ktos ma doswiadczenie ?
Ze gory, dziękuje za odpowiedz.

Psky
26
Ogłoszenia / Wybory do Rad Osiedli Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
« Ostatnia wiadomość wysłana przez rafał dnia 18 Listopada 2012, 16:20:44 »
Wybory znowu odwołano, tym razem z powodu braku kandydatów.
Nowy termin będzie podany w ciągu kilku miesięcy :shock:
27
Ogólnie o Wawrze / Wawer. Kierunek Kultura!
« Ostatnia wiadomość wysłana przez CKS dnia 20 Września 2012, 11:39:41 »
Wawer. Kierunek Kultura!

Zapraszamy na konsultacje społeczne, których celem jest wypracowanie założeń do programu rozwoju kultury w Wawrze. W konsultacjach może wziąć udział każdy zainteresowany wydarzeniami kulturalnymi w dzielnicy Wawer.

Aby wziąć udział w konsultacjach wystarczy do 9 października wypełnić ankietę, dostępną pod adresem: www.konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/wawer-kierunek-kultura, będzie ją można wypełnić także w punktach konsultacyjnych i wybranych miejscach dzielnicy (informacje o miejscach i terminach na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/wawer-kierunek-kultura).

Wyniki ankiety posłużą do opracowania wstępnych założeń do programu rozwoju kultury w Dzielnicy Wawer, które będą konsultowane w drugim etapie, podczas warsztatów konsultacyjnych. Informacje o warsztatach i terminach na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/wawer-kierunek-kultura. Aby wziąć udział w warsztacie wystarczy zgłosić się najpóźniej 2 dni przed wybranym terminem: mailem na adres konsultacje@wawer.warszawa.pl, lub telefonicznie na numer - 22 443 68 98.

Przez cały czas trwania konsultacji, czyli od 19 września do 10 listopada 2012, można również przekazać swoje opinie i pomysły:
- zamieszczając je na forum www.konsultacje.um.warszawa.pl/uwagi/forum-wez-udzial-w-dyskusji
- przesyłając listownie na adres: Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa (dopisek „konsultacje”).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Więcej informacji:
www.konsultacje.um.warszawa.pl
www.wawer.warszawa.pl
www.facebook.com/konsultacjespolecznewarszawawww.konsultacje.um.warszawa.pl www.konsultacje.um.warszawa.pl
28
Ogłoszenia / Wybory do Rad Osiedli Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
« Ostatnia wiadomość wysłana przez rafał dnia 09 Września 2012, 15:16:58 »
UCHWAŁA Nr 119/XXIII/2012
RADY DZIELNICY WAWER M. St. WARSZAWY

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zarządzenia wyborów do rad jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy

   Na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 i § 54 ust. 2 Statutu Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 i 454 ) – Rada Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:
         
        §1 Zarządza się na dzień 18 listopada 2012 roku wybory do rad następujących jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy:
1)   osiedla  Aleksandrów,
2)   osiedla  Anin,
3)   osiedla  Falenica,
4)   osiedla  Las,
5)   osiedla  Marysin Wawerski Południe,
6)   osiedla  Marysin Wawerski Północ,
7)   osiedla  Miedzeszyn,
8)   osiedla  Międzylesie,
9)   osiedla  Nadwiśle,
10) osiedla  Radość,
11) osiedla  Sadul,
12) osiedla  Wawer,
13) osiedla  Zerzeń.       
           §2 Rada Dzielnicy Wawer deleguje do składu Dzielnicowej Komisji Wyborczej poniżej wymienionych radnych.
1) radną Joannę Waligórę
2) radnego Włodzimierza Zalewskiego
3) radnego Zdzisława Gójskiego
4) radnego Mirosława Gotowca
          §3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Wawer m.st.      Warszawy
 §4 Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, rozplakatowaniu na terenie objętym działaniem  jednostki niższego rzędu oraz opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wawer.  
 §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


               Przewodniczący
               Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

                                          Norbert Szczepański
29
Ogólnie o Falenicy / Odp: Internet w Falenicy
« Ostatnia wiadomość wysłana przez piotrulos dnia 03 Września 2012, 22:08:17 »
Szukałem o tym informacji, ale nigdzie nie mogłem znaleźć mapy vDSL. To że ciągną te światłowody widać w międzylesiu i ciągneli je przez całą ul. patriotów. Nie wiadomo na razie czy czynna jest ta linia czy jeszcze nie.
vDSL u nas miało by powodzenie, ponieważ nie będzie to szło przez stare skrzynki telefoniczne, podobno instalacja jest darmowa, tylko pytanie czy wliczone jest w to ciągnięcie kabla od ul. Patriotów.
30
Ogólnie o Falenicy / Odp: Internet w Falenicy
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Slago dnia 30 Sierpnia 2012, 00:59:45 »
Siema, odkopuje bo mnie zainteresowaliscie tymi nowymi kablami. Mam jeszcze net od Netii, jakis rok temu zakladalem 8 Mbit i wszystko smigalo (mialem nawet z 5 mega w zapasie) ale po 2 miechach zaczelo sie psuc nie wiadomo czemu i tak sie z nimi woziłem do tej pory az w koncu smutny konsultant mi powiedzial ze wypowiedza mi umowe bo nie moga swiadczyc uslugi 8 Mbit (dodam ze mailem technikow od netii i tp i wszyscy mowili ze wszystko po ich stronie jest super a wine zrzucali na tych drugich). 3/4 G odpada bo drogie, radiowke mialem i powrot na 1 Mbit mnie nie bawi wiec pomyslalem ze sprobuje z TP/Orange, wchodze na stronke a tam widze ze jakies łacza fiber etc, szukajac dalej trafiłem tu i czytam ze ciagneli swiatłowody. Jestem ciekaw czy u mnie by zaskoczyło, ogolnie nawet 6-8 Mbit mi styka ale z tego co wyczytalem ten VDSL jest lepszą jakosciowo opcja i sie zastanawiam czy do mnie (Olecka) by dali rade to podciągnąć.
 
 Swoją drogą zastanawia mnie czy to wina braku wspolpracy miedzy technikami obu firm czy faktycznie mam przedpotopową linie i czy technicy z TP sobie dadzą rade.
 
Jakby ktos mial info co do tego fiber w falenicy to chetnie poczytam. Pozdrawiam.
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10