Autor Wątek: Wybory do Rad Osiedli Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  (Przeczytany 36791 razy)

Offline rafał

 • Moderator Globalny
 • Użytkownik
 • *****
 • Wiadomości: 70
  • Zobacz profil
Wybory do Rad Osiedli Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
« dnia: 09 Września 2012, 15:16:58 »
UCHWAŁA Nr 119/XXIII/2012
RADY DZIELNICY WAWER M. St. WARSZAWY

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zarządzenia wyborów do rad jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy

   Na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 i § 54 ust. 2 Statutu Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 i 454 ) – Rada Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:
         
        §1 Zarządza się na dzień 18 listopada 2012 roku wybory do rad następujących jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy:
1)   osiedla  Aleksandrów,
2)   osiedla  Anin,
3)   osiedla  Falenica,
4)   osiedla  Las,
5)   osiedla  Marysin Wawerski Południe,
6)   osiedla  Marysin Wawerski Północ,
7)   osiedla  Miedzeszyn,
8)   osiedla  Międzylesie,
9)   osiedla  Nadwiśle,
10) osiedla  Radość,
11) osiedla  Sadul,
12) osiedla  Wawer,
13) osiedla  Zerzeń.       
           §2 Rada Dzielnicy Wawer deleguje do składu Dzielnicowej Komisji Wyborczej poniżej wymienionych radnych.
1) radną Joannę Waligórę
2) radnego Włodzimierza Zalewskiego
3) radnego Zdzisława Gójskiego
4) radnego Mirosława Gotowca
          §3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Wawer m.st.      Warszawy
 §4 Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, rozplakatowaniu na terenie objętym działaniem  jednostki niższego rzędu oraz opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wawer.  
 §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


               Przewodniczący
               Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

                                          Norbert Szczepański

Offline rafał

 • Moderator Globalny
 • Użytkownik
 • *****
 • Wiadomości: 70
  • Zobacz profil
Wybory do Rad Osiedli Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Listopada 2012, 16:20:44 »
Wybory znowu odwołano, tym razem z powodu braku kandydatów.
Nowy termin będzie podany w ciągu kilku miesięcy :shock: